Bezpowrotne usuwanie danych

Kasowanie danych, czyli bezpieczne usuwanie danych lub inaczej bezpowrotne niszczenie danych już od dawna jest przedmiotem kontrowersji zarówno dla profesjonalistów i naukowców.

Procedury bezpiecznego kasowania danych z nośników magnetycznych (dysk twardy komputera, dyskietka, czy pamięć flash) owiane są różnego rodzaju legendami, nie mającymi uzasadnienia w praktyce.

Jednym z mitów bezpiecznego usuwania danych jest konieczność fizycznego uszkodzenia nośnika, na którym się znajdują, by uniemożliwić ich odzyskiwanie. Owszem włożenie dysku pod prasę o odpowiednim nacisku może zlikwidować problem bezpiecznego usuwania danych, lecz nie zawsze bezpowrotne niszczenie nośnika jest konieczne…

Innym mitem bezpiecznego usuwania danych jest konieczność wielokrotnego zapisu kasowanego nośnika. W takim przypadku kasowanie danych następuje przez ich wielokrotne nadpisanie nowymi.

Zwolennicy bezpiecznego niszczenia danych przez ich wielokrotne nadpisanie twierdzą, iż w wyniku niedoskonałości budowy dysków twardych może się zdarzyć sytuacja iż ścieżki nośnika, która zawiera dane do usunięcia zostanie pominięta w jednokrotnym cyklu kasowania danych i później mogły by być odczytane.

W tym zakresie zostało przeprowadzone wiele badań na starszych, jak i ostatniej generacji dyskach twardych, o różnych rozmiarach i produkowanych przez różnych producentów. Wynikiem tych badań jest pewność, że odzyskanie chociaż jednego bajtu danych, po jednokrotnym nadpisaniu go jest praktycznie niemożliwe.1

W temacie bezpiecznego kasowania danych nadal trwa zażarta dyskusja i wiele organizacji, czy instytucji państwowych na świecie wypracowało swoje standardy kasowania danych z nośników magnetycznych. Do najbardziej popularnych należą:

sprzętowe bezpowrotne kasowanie danych – nośnik ulega bezpowrotnej destrukcji,

programowe bezpowrotne kasowanie danych – nośnik jest „zerowany” programem usuwającym dane, wykorzystującym odpowiedni algorytm niszczący bezpowrotnie dane.

Nie wgłębiając się szczegóły techniczne kasowania danych należy pamiętać, że bezpowrotne usuwanie danych jest bardzo ważne w przypadku sprzedaży starego sprzętu zarówno dla firm i użytkowników indywidualnych, a jego nie wykonywanie jest poważnym naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych lub tajemnicy biznesowej.

Przy czym należy pamiętać, że szczególnie przedsiębiorcy są zobligowani prawem do zachowania poufności danych osobowych, które są w ich posiadaniu.

Przepisy regulujące obowiązki przedsiębiorstw i instytucji w zakresie ochrony i bezpiecznego niszczenia danych:

  • Ustawa o Ochronie danych osobowych.
  • Ustawa o Ochronie informacji niejawnych.
  • Ustawa o Rachunkowości.
  • Instrukcje i wytyczne dla organów rządowych i samorządowych i inne.
Pamiętaj!

Zwykłe kasowanie danych w systemie Windows – przeniesienie pliku do kosza, lub format dysku nie niszczą bezpowrotnie danych !!!!!

Używając specjalistycznego oprogramowania do kasowania pojedynczych plików nie ma się 100% pewności bezpowrotnego usunięcia danych. Taką pewność daje jedynie zniszczenie danych z całego nośnika !!!!

Nasza firma oferuje programowe bezpieczne kasowanie danych z nośników magnetycznych zgodnie z algorytmami do bezpowrotnego usuwania danych przyjętymi przez światowych liderów tej dziedziny:

  • Metoda Gutmanna – algorytm trwałego zamazywania danych opracowany przez Petera Gutmanna oraz Colina Plumb, wykorzystuje nadpisywanie danych 35 seriami wzorców.
  • Metoda Schneinera – algorytm trwałego zamazywania danych wynaleziony przez B. Schneinera, składający się z 7 przebiegów. W pierwszym występuje nadpisanie „zerami”, w drugim „jedynkami”, natomiast w pozostałych pięciu przypadkowo wygenerowanymi kodami
  • VSITR – algorytm trwałego zamazywania danych wykorzystujący do tego siedem cykli nadpisywania danych.
  • U.S. Standard, DoD 5220.22-M – algorytm trwałego zamazywania danych zatwierdzony przez Amerykański Departament Obrony (Departament of Defence – DoD). Kasowanie danych z nośnika odbywa się przez wielokrotne nadpisanie danych.

Ceny usługi bezpowrotnego, bezpiecznego niszczenia danych każdorazowo określane są w zależności od ilości, oraz pojemności nośników przeznaczonych do kasowania.

W przypadku firm zapewniamy protokół zniszczenia danych